Competente A1-C2

Descrierea competentelor de limba germana conform cadrului european comun de referinta pentru limbi straine

Nivel A1

Poate sa inteleaga si sa utilizeze expresii familiare si cotidiene, precum si enunturi foarte simple care vizeaza satisfacerea nevoilor concrete. Poate sa se prezinte sau sa prezinte pe cineva, poate sa formuleze şi sa raspunda la întrebari referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le apartin etc. Poate sa comunice, intr-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeste rar si clar si este cooperant.

Nivel A2

Poate sa inteleaga fraze izolate si expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informatii legate de persoana si familie, cumparaturi, zona unde locuieste, activitatea profesionala). Poate sa comunice in situatii simple si obisnuite, care presupun un schimb de informatii simplu si direct referitor la subiecte familiare si uzuale. Poate sa descrie, cu mijloace simple, formatia sa profesionala, mediul sau inconjurator apropiat si sa evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

Nivel B1

Poate sa inteleaga elementele esentiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de munca, scoala, petrecerea timpului liber etc. Poate sa faca fata in majoritatea situatiilor survenite in timpul unei calatorii intr-o regiune unde este vorbita limba respectiva. Poate sa se exprime simplu, coerent pe teme familiare si din propriile domenii de interes. Poate sa relateze un eveniment sau o experienta, sa descrie un vis, o speranta sau un obiectiv si sa expuna, pe scurt, argumente sau explicatii cu privire la un plan sau la o opinie.

Nivel B2

Poate sa inteleaga ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; intelege si discutii de specialitate in propriul domeniul de activitate. Poate sa comunice cu un anumit grad de spontaneitate si de fluenta, astfel incât conversatia cu un locutor nativ sa nu presupuna efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate sa se exprime clar si detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate sa-si expuna opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele si inconvenientele diferitelor posibilitati.

Nivel C1

Competente la nivelul C1: Poate sa inteleaga o gama larga de texte lungi si complicate si sa sesizeze semnificatiile implicite. Poate sa se exprime spontan si fluent, fara a fi obligat frecvent sa-si caute cuvintele. Poate sa utilizeze limba in mod eficient si flexibil atât in viata sociala sau profesionala, cât si in cadrul scolar sau academic. Poate sa se exprime pe teme complexe intr-un mod clar, structurat si pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare si de coeziune a discursului.

Nivel C2

Poate sa inteleaga, practic fara efort, tot ceea ce citeste sau aude. Poate sa reconstituie anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le in mod coerent cu argumente si explicatii adecvate. Poate sa se exprime spontan, foarte fluent si sa exprime cu precizie nuante fine de sens legate de subiecte complexe.